Panoramaflat appartement moderne woonkamer
Serviceflat Driehoorne ingang

Service abonnement

  • Panoramaflat appartement moderne woonkamer
  • Serviceflat Driehoorne ingang

Bij het afsluiten van uw huurcontract kunt u ervoor kiezen een serviceabonnement af te sluiten. Wat houdt een serviceabonnement precies in?

Een lekkende kraan, een kapot stopcontact, of kapotte verlichting, dit soort kleine onderhoudswerkzaamheden zijn voor rekening van de huurder. In de praktijk betekent dit vaak, zeker voor oudere huurders, dat er hulp nodig is van familie, kennissen of een professioneel bedrijf. Met name dit laatste kan behoorlijke kosten met zich meebrengen.

Wij volgen de richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in uw huurovereenkomst en het Besluit kleine herstellingen, zoals dit is vastgelegd in het artikel 240 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Hieruit kunt u als huurder opmaken welke onderhoudswerkzaamheden voor de huurder zijn en welke voor Driehoorne.

Met een serviceabonnement kunnen huurders er voor kiezen bepaalde klusjes door Stichting Driehoorne uit te laten voeren. Als er iets kapot is of niet goed werkt dient de huurder dit aan de balie te melden of een schriftelijk reparatieverzoek in te dienen (formulieren bij de balie). Tevens kan er via onze website een verzoek worden ingediend. Een medewerker van de Serviceflat draag zorg voor reparatie, waarbij alleen materiaalkosten tegen inkoopprijs in rekening worden gebracht. Voor u als huurder staat hier slechts een maandelijks abonnementsgeld van € 3,50 tegenover. Het abonnementsgeld wordt gelijktijdig met de huur van uw rekening afgeschreven.

Huurders abonneren zich voor minimaal één jaar en er geldt een opzegtermijn van één maand. Bij niet (tijdig) opzeggen wordt de overeenkomst stilzwijgend weer met één jaar verlengd.

Voor alle duidelijkheid: onderhoud dat nu al voor de Stichting Bouw en Beheer Serviceflats is en blijft uiteraard voor de Stichting. Werkzaamheden die in de servicekosten zijn opgenomen zoals vervangen ruiten bij glasschade, rioolontstoppingen enz. blijven hieronder vallen. U kunt de voorwaarden nalezen in de algemene voorwaarden.