Driehoorne

Driehoorne

Wonen en Leven

Leven

Binnen Stichting Driehoorne stellen wij alles in het werk om een optimale leefomgeving te creëren waar senioren zelfstandig kunnen blijven wonen in een veilige omgeving, passend bij de landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

Hiervoor werkt Stichting Driehoorne samen met een scala aan organisties en stichtingen die werkzaam zijn op het gebied van senioren.

Wij hebben diverse bedrijven en organisaties in ons gebouw op het gebied van thuiszorg, gezondheid en welzijn waar onze huurders (en anderen) gebruik van kunnen maken. Daarnaast worden er door verschillende stichtingen en bedrijven activiteiten georganiseerd.

Meer informatie hierover kunt u vinden via organisaties.

Wat betreft zorg- en dienstverlening voor de huurders beperkt de rol van Stichting Driehoorne zich in het, indien zichtbaar voor de Stichting, signaleren en netwerken.

Het wonen in een omgeving waar diverse voorzieningen aanwezig zijn gericht op een veilige en geborgen woonomgeving maakt Driehoorne, samen met de aanwezige bedrijven en organisaties, tot een unieke woonomgeving.