Driehoorne

Driehoorne

Wonen en Leven

Stichting Gilde Alphen aan den Rijn

Gilde Alphen aan den Rijn
Stichting Gilde Alphen aan den Rijn biedt  een platform aan mensen, die zich belangeloos in willen zetten  om hun kennis, kunde en relevante ervaring  te delen met anderen, die daar behoefte aan hebben. Door kleine problemen voor deze anderen op te lossen en hen te helpen beter te functioneren binnen hun sociale omgeving of op de arbeidsmarkt en door hen bewust te maken van de eigen leefomgeving en lokale geschiedenis, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie.

Het Gilde Alphen aan den Rijn kent een grote verscheidenheid aan diensten en activiteiten met een maatschappelijk en sociaal karakter. Voorbeelden hiervan zijn: 1 op 1 diensten bemiddeling (klusjes/administratie etc.) 1 op 1 computer vaardigheid; begeleiding van anderstaligen om beter Nederlands te praten etc.

Het Gilde richt haar activiteiten op jongeren in het algemeen, op ouderen en gehandicapten met een beperkt inkomen en door haar geïdentificeerde sociaal zwakkere groepen in de samenleving. Het Gilde heeft plm 200 vrijwilligers en kent geen beroepskrachten.

Branche:
Persoonlijke verzorging

Branche:
Publieke plaatsen