Grote zaal

Huurbetaling

  • Grote zaal

De huur dient, conform huurcontract, bij vooruitbetaling, de eerste van iedere maand op rekening van verhuurder bijgeschreven te zijn. Wij vragen u ons voor de huurbetaling  een SEPA machtiging te verlenen. Indien u toch zelf de huurbetaling wenst uit te voeren, dient u zorg te dragen voor tijdige betaling en ieder jaar (per 1 juli Serviceflat, 1 augustus Panoramaflat) de huurprijs in verband met de jaarlijkse huurverhoging aan te passen.
Betalingen aan Stichting Bouw en Beheer Serviceflats Driehoorne kunt u overmaken op IBAN: NL18RABO 0301600570. Bij het aangaan van een nieuw huurcontract, dient er 1 maand kale huur als borg vooruit te worden betaald.

Huurachterstand
Huur dient bij vooruitbetaling voor of op de 1e van iedere maand te zijn betaald. Uiteraard heeft huurder noch verhuurder belang bij huurachterstand. Wij adviseren u daarom als u problemen ondervindt bij de huurbetaling tijdig een gesprek met ons aan te vragen.   Wanneer er achterstanden in uw betalingen ontstaan en u het overzicht over de administratie kwijt bent, zit u vaak letterlijk met uw handen in het haar. Het kan dan fijn zijn om hulp te krijgen van iemand die er samen met u voor zorgt dat u uw financiële administratie (weer) op orde krijgt. Een maatje van Stichting GeldZorg kan u daarbij helpen. Het maatje begeleidt en ondersteunt u gratis bij uw financiële problemen en kan u ook begeleiden naar professionele instanties, zoals schuldhulpverlening. Meer weten? Bekijk de site van Stichting GeldZorg: www.geldzorgalphen.nl.