Mevrouw die krant leest
Driehoorne terras en tuin

Huurprijzen/servicekosten

  • Mevrouw die krant leest
  • Driehoorne terras en tuin

Huurprijzen  Serviceflat appartementen Driehoorne per 1 juli 2019:

Woningtype A
Kale huurprijs: vanaf € 463,77 Servicekosten € 195,–

Woningtype A1
Kale huurprijs vanaf € 463,77, servicekosten € 180,–

Woningtype F
Kale huurprijs vanaf € 539,73 servicekosten € 225,–

Woningtype J
Kale huurprijs  vanaf € 400,70 servicekosten € 115,–

(Dit zijn slechts een aantal woningtypes, andere woningtypes en huurprijzen te bevragen bij de afdeling bewonerszaken. (Onder voorbehoud typefouten)

In de servicekosten zijn inbegrepen:
elektriciteit, koud water, alarminstallatie, zonwering, glasverzekering, ontvangsthal, biljart, recreatieruimten, gebruik liften, verlening algemene dienst medewerkers bewonerszaken, technische dienst,  onderhoud parkeerterreinen en tuin. Niet inbegrepen: centrale verwarming en warm water.

Bij ondertekening van deze overeenkomst is huurder een maand kale huur verschuldigd aan verhuurder als waarborgsom voor een juiste nakoming van de verplichtingen die voor huurder uit deze overeenkomst voortvloeien. Dit bedrag dient bij vooruitbetaling voor aanvang huur aan verhuurder te zijn voldaan door middel van SEPA machtiging ten laste van huurders’ bank- of girorekening. Verhuurder is over de waarborgsom geen rente verschuldigd. Wanneer na het beëindigen van de huurovereenkomst het gehuurde is ontruimd en in behoorlijke staat, dit ter beoordeling van verhuurder, is opgeleverd zal door verhuurder de waarborgsom, verminderd met hetgeen verhuurder eventueel nog van huurder heeft te vorderen, worden terugbetaald, uiterlijk één maand na oplevering van het gehuurde. Het is huurder niet toegestaan om het bedrag van de waarborgsom met een huurtermijn te verrekenen