Panoramaflat appartement moderne woonkamer
Grote zaal

Huurprijzen/servicekosten

  • Panoramaflat appartement moderne woonkamer
  • Grote zaal

Huurprijzen Panorama Driehoorne per 1 augustus 2018*:

Appartement type A € 859,98

Appartement type A1 € 934,74

Appartement type B/Bsp € 844,92

Appartement type C/Csp € 961,38
(sp staat voor gespiegeld)

De servicekosten bedragen € 124,70 per maand.
In de servicekosten zijn inbegrepen energiekosten van algemene ruimten, huismeester, onderhoud tuin, schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten, glasbewassing, alarmopvolging, beveiliging, onderhoud zonwering, rioolservice, algemene dienstverlening (receptie etc.), glasverzekering, administratiekosten, onderhoud inventaris algemene ruimten, gebruik faciliteiten Serviceflat Driehoorne.

Bij ondertekening van de huurovereenkomst is huurder een maand kale huur verschuldigd aan verhuurder als waarborgsom voor een juiste nakoming van de verplichtingen die voor huurder uit deze overeenkomst voortvloeien. Dit bedrag dient bij vooruitbetaling voor aanvang huur aan verhuurder te zijn voldaan door middel van SEPA machtiging ten laste van huurders’ bank- of girorekening. Verhuurder is over de waarborgsom geen rente verschuldigd. Wanneer na het beëindigen van de huurovereenkomst het gehuurde is ontruimd en in behoorlijke staat, dit ter beoordeling van verhuurder, is opgeleverd zal door verhuurder de waarborgsom, verminderd met hetgeen verhuurder eventueel nog van huurder heeft te vorderen, worden terugbetaald, uiterlijk één maand na oplevering van het gehuurde. Het is huurder niet toegestaan om het bedrag van de waarborgsom met een huurtermijn te verrekenen

*per 1 augustus 2019 zullen de huurprijzen veranderen, huurprijzen onder voorbehoud van typfouten