Driehoorne

Driehoorne

Wonen en Leven

Sociale huurwoningen (hoofdgebouw)

Interesseformulier

Als u geïnteresseerd bent in een sociale huurwoning binnen Driehoorne willen wij u vragen dit formulier in te vullen. Hiermee houden wij inzicht in de interesse in onze woningen. Ook hebben wij dan van u aanvullende gegevens die van pas kunnen komen op het moment dat u een woning aangewezen krijgt na uw reageren op het aanbod via Huren in Holland Rijnland.

Voor verdere informatie over het inschrijven en de mogelijkheden tot het huren van een woning verwijzen wij u naar wonen in Driehoorne.

aankruisen wat van toepassing is