Driehoorne

Driehoorne

Wonen en Leven

Wet Goed Verhuurderschap

Wet Goed Verhuurderschap 

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap van kracht gegaan.

In deze wet zijn een aantal regels opgenomen waar wij als verhuurder aan moeten voldoen. Zo is er bijvoorbeeld bepaald dat huurders goed geïnformeerd moeten worden over hun rechten en dat huurwoningen eerlijk verdeeld moeten worden. Driehoorne voldoet reeds aan deze regels.

Op website van de rijksoverheid is een overzicht te vinden van deze nieuwe regels:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/nieuwe-regels-voor-verhuurders-en-verhuurbemiddelaars-1-juli-2023

Indien u aanvullende vragen en/of opmerkingen heeft inzake bovenstaande dan kunt u zich richten tot de bewonerszaken van Stichting Driehoorne via info@driehoorne.nl  of 0172-445812. Hier kunt u ook terecht voor eventuele klachten.


Meer belangrijke informatie voor huurders is ook te vinden op onze website bij Huurdersinformatie - Driehoorne