Driehoorne

Driehoorne

Wonen en Leven

Coronahulp Boskoop - Facebookpagina

Op deze Facebookpagina kunnen mensen die hulp willen bieden en die hulp nodig hebben, bij elkaar komen.

Wat kunt u allemaal voor een ander doen?

- een boodschapje voor iemand
- hond uitlaten
- een lift
- een telefoongesprek
- de vuilnis buitenzetten
- oppassen
- andere huisdieren verzorgen

Als u zelf één van bovenstaande activiteiten niet kunt doen omdat u door moeten werken, niet naar buiten durft of tot een risicogroep behoort kunt u een oproep doen op de Facebookpagina.

Let altijd op uw eigen gezondheid, en daardoor ook op dat van een ander.