Driehoorne faciliteit speeltuin
Driehoorne Beauty & Styling salon
Driehoorne terras en tuin

Onderhoud en service

  • Driehoorne faciliteit speeltuin
  • Driehoorne Beauty & Styling salon
  • Driehoorne terras en tuin

In het Besluit kleine herstellingen is vastgelegd welke reparaties voor rekening komen van huurder en welke voor verhuurder, deze onderhoudsverdeling is gebaseerd op artikel 240, boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Heeft u een service-abonnement afgesloten kunnen kleine reparaties, tegen materiaalkosten, voor u worden uitgevoerd.