Panoramaflat appartement woonkamer

Huurtoeslag

  • Panoramaflat appartement woonkamer

Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, voor Driehoorne betreft het alleen de woningen in de Serviceflat. Huurtoeslag wordt gebaseerd op het actuele (geschatte) inkomen.
Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag? U bent meerderjarig (18 jaar of ouder of getrouwd) U huurt een zelfstandige woning, dat wil zeggen: een woning met in ieder geval een afsluitbare toegangsdeur, een eigen toilet en keuken;
U en uw medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of verblijven rechtmatig in Nederland;
Iedereen die in uw woning woont, staat ingeschreven bij de gemeente op het adres waarvoor u huurtoeslag aanvraagt.
Een medebewoner is iemand die bij u in huis woont en die geen onderhuurder is.  Er is geen sprake van onderhuur als het gaat om uw partner, uw (pleeg) kind of ouders van u of uw partner. Voor huurtoeslag geldt dat u altijd zelf een deel van de huur betaalt. Welk deel dat is, hangt af van uw persoonlijke situatie. In ieder geval geldt: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het bedrag dat u zelf betaalt.  Als er in de loop van het jaar wijzigingen in de hoogte van de huur (bijvoorbeeld door de algemene jaarlijkse huurverhoging), de hoogte van het inkomen, het aantal personen in het huishouden , kan de hoogte van de huurtoeslag tussentijds worden aangepast. Na afloop van het jaar wordt de huurtoeslag op basis van de juiste gegevens definitief vastgesteld. De toeslag wordt dus eigenlijk in de vorm van maandelijkse voorschotten uitbetaald, waarop na afloop van het jaar correcties nodig kunnen zijn. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat over het verstreken jaar nog extra huurtoeslag toegekend wordt of dat een te veel ontvangen bedrag moet worden terugbetaald.

Aanvraag huurtoeslag
Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst, die ook over het eventuele toeslagbedrag van uw aanvraag beslist. De huurder is verantwoordelijk voor de juiste invulling van het aanvraagformulier. Een aanvraag- of wijzigingsformulier is verkrijgbaar via de Belastingtelefoon (0800) 05 43. U kunt het formulier ook aanvragen via de website www.toeslagen.nl. Ook kunt u een via deze website een proefberekening maken. Op het aanvraagformulier wordt ons Kamer van Koophandel nummer gevraagd. Het Kamer van Koophandel nummer van de Stiching Bouw en Beheer Serviceflats Driehoorne is: 41165543